ISSN 1338-0389

Policajný zbor zorganizoval medzinárodnú konferenciu o boji proti hybridným hrozbám

Prezídium PZ SR |MM| V Bratislave sa minulý týždeň uskutočnila prvá odborná konferencia zameraná na hybridné hrozby zorganizovaná slovenskou políciou.

Na záver predsedníctva Slovenskej republiky v čele Salzburského fóra sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia “Strategická komunikácia a boj proti dezinformáciám”. Na pozvanie Policajného zboru prišli zástupcovia polícií z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Dvojdňový program naplnili aj odborníci z domácich bezpečnostných zložiek a ďalších relevantných inštitúcií. Personálne obsadenie konferencie poskytlo zúčastneným najkomplexnejší obraz o stave hybridných hrozieb na Slovensku. Významným prínosom rokovaní bola vzájomná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe.

Zaujímavým aspektom medzinárodného podujatia bolo sledovať odlišné postupy boja proti hybridným hrozbám v jednotlivých krajinách v závislosti od ich kultúrnospoločenskej situácie. Aj tieto odlišnosti mali spoločného menovateľa – snahu o eliminovanie pôsobenia hybridných hrozieb, ktoré sa často pretavujú do masovo šírených dezinformácií.

S falošnými správami súvisia aj online podvody, pre ktoré Policajný zbor navrhol krajinám „Vyšehradskej štvorky“ spoločnú, medzinárodnú preventívnu kampaň, ktorá by masovo dokázala osloviť obyvateľov týchto štátov. V prípade záujmu by sa k jej realizácii mohlo pristúpiť v roku 2024.

Policajný zbor bude podobné odborné stretnutia iniciovať aj v budúcnosti, keďže aj na základe zhody zúčastnených krajín dochádza k znižovaniu štandardnej kriminality na úkor zneužívania online priestoru ako nástroja na podvodné či hybridné konanie.

Organizátorom konferencie bol Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v spoluprácu s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...