ISSN 1338-0389

Dramatický záver školského roka na piešťanskej škole. Incident medzi dvoma maloletými osobami.

KR PZ Trnava |MM|  Policajti boli dnes privolaní na jednu zo základných škôl v meste Piešťany.

Na škole malo prísť k incidentu medzi dvoma maloletými osobami, pri ktorom sa našťastie nikto nezranil.

Polícia kontaktovala pracovníkov Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v súvislosti s udalosťou boli vyrozumení aj rodičia oboch detí.

Policajti vec preverujú v súvislosti s podozrením na trestný čin nebezpečného vyhrážania.

Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...