ISSN 1338-0389

Kto navštívil policajnú školu a stal sa „policajtom na jeden deň“ – neoľutoval

Prezídium PZ SR  |MM|  Na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku pre vybraných uchádzačov, ktorí prejavili záujem prežiť včerajší víkendový deň s políciou sme priblížili priebeh štúdia interaktívnym spôsobom.

Pod odborným okom príslušníkov PZ-pedagógov, ktorí na tejto škole vyučujú, ozrejmili študenti/kadeti účastníkom samotný priebeh štúdia. V prípade individuálnych otázok sa venovali policajní pedagógovia uchádzačom osobne.

/Možno/ budúci kolegovia si tak mohli vyskúšať praktickú časť výučby služby dopravnej a poriadkovej polície, daktyloskopovanie osôb, obhliadku miesta činu, ukážky policajnej streľby a výzbroje a to priamo na polygónoch, ktoré sú určené na odbornú výučbu praktickej časti štúdia.

Tešíme sa, že podujatie sa vydarilo a spoločne s vami sme strávili príjemný deň.
☝ Kto nestihol, vidíme sa koncom júla 2023 na Strednej odbornej škole PZ v Košiciach, ktorá sa spoločne s vybranými krajskými riaditeľstvami PZ na stretnutie s vami už pripravuje.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...