ISSN 1338-0389

Dublinský transfer žiadateľov o azyl do Rumunska

Prezídium PZ SR |MM| Policajti služby hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce a útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov úspešne pokračujú vo vykonávaní leteckých transferov štátnych príslušníkov tretích krajín bez cestovných dokladov v súčinnosti s Leteckým tvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do členských krajín. Práve tie budú rozhodovať o udelení azylu týmto cudzincom na svojom území.

Rumunsko dnes, 19. 6. 2023, na letisku Otopeni v Bukurešti prijalo ďalších
10 tzv. dublinských žiadateľov o azyl, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavali
bez cestovných dokladov a legálneho povolenia na pobyt. Išlo o občanov Pakistanu, Indie, Vietnamu, Bangladéša a Jemenu, ktorí boli do Rumunska navrátení v rámci tzv. dublinskej procedúry, keď o žiadostiach o udelenie azylu rozhodne členská krajina, ktorá ich akceptovala podľa tzv. dublinského nariadenia.

Dublinské návraty sa  v posledných mesiacoch realizujú najmä na územie Rumunska, ktoré čelí náporu migrantov z tretích krajín žiadajúcich o udelenie azylu, príp. doplnkovej ochrany.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...