ISSN 1338-0389

Enviropolícia pri bezpečnostnej akcii na Oravskej priehrade chytila pytliaka z Poľska

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ v spolupráci so Slovenským  rybárskym  zväzom  vykonali v dňoch 14. až 15. júna spoločnú preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na odhaľovanie environmentálnej kriminality na vodnej nádrži Orava v okrese Námestovo.

V prvý deň kontroly (14. 06. 2023) policajti vo večerných hodinách zadržali občana Poľskej republiky, ktorý neoprávnene zasiahol do výkonu rybárskeho práva tým, že lovil ryby bez povolenia a dokonca lovil ryby vo vyhlásenej chránenej rybej oblasti, kde je lov vymedzených druhov rýb možný len na základe súhlasu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý však táto osoba nemala.

Na základe zistených skutočností vyšetrovateľ enviropolície oddelenia Žilina obvinil 39 ročného Poliaka z trestného činu pytliactvo a vyšetrovanie ukončil návrhom na podanie obžaloby.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že lov rýb je možné vykonávať len v zmysle príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akýkoľvek lov rýb bez povolenia, alebo lov rýb v čase ich ochrany, zakázaným spôsobom, ich ukrytie, prechovávanie, alebo na seba alebo na iného prevedenie rýb neoprávnene ulovených alebo nájdených je trestným činom pytliactva podľa § 310 Trestného zákona. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi za takéto konanie trest odňatia slobody od šesť mesiacov až do 10 rokov v závislosti od rozsahu zisteného protiprávneho konania alebo iných okolností uvedených v Trestnom zákone.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...