ISSN 1338-0389

Výzva pre poškodených

Prezídium PZ SR |MM|  V súvislosti s dokumentovaním trestnej činnosti, súvisiacej s obchodnými aktivitami spoločnosti AXE Capital Group SE so sídlom v Košiciach, Zizzy SE so sídlom v Košiciach a predsedu predstavenstva P. B., polícia vyzýva osoby, ktorým bola spôsobená ujma na majetku konaním týchto spoločností a mohli byť poškodenými v tejto trestnej veci, aby sa prihlásili a uplatnili svoje nároky poškodených.

Poškodení môžu svoje nároky uplatniť osobne na najbližšom útvare Policajného zboru, podaním trestného oznámenia, alebo toto písomne adresovať:

 

Prezídium Policajného zboru

Národná kriminálna agentúra

odbor Východ

Rampová 7

040 01, Košice

ČVS:PPZ-223/NKA-VY4-2022

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...