ISSN 1338-0389

Prejsť na

Od júla budú môcť do Policajného zboru vstupovať uchádzači od 18 rokov, ruší sa štátna služba kadeta

Date:

MV SR |MM|  Od 1. júla 2023 bude účinná novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.  Novelu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zákonná úprava obsahuje významné zmeny, ktoré smerujú k personálnej stabilizácii Policajného zboru. Prinášame prehľad zmien.

Znižuje sa veková hranica pre prijímanie do služobného pomeru policajta z 21 na 18 rokov, ktorá už platila aj v minulosti. Zároveň sa v tejto súvislosti ruší štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov. Tí, ktorí boli prijatí do štátnej služby kadeta pred účinnosťou tohto zákona však dokončia túto službu podľa doterajších predpisov.

Od opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie. Policajný zbor doteraz totiž prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si po strednej škole našli iné uplatnenie.

Vypustením štátnej služby kadeta zo zákona sa odstráni doterajšia dvojkoľajnosť pri získavaní základného policajného vzdelávania, ako i neefektívnosť pri prijímaní do služobného pomeru, ktoré sa v súčasnosti realizuje opakovane.

Novela ďalej precizuje dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným štúdiom bakalárskeho študijného programu.

Príslušníkovi Policajného zboru v prípravnej štátnej službe bude počas denného štúdia na získanie základného policajného vzdelania ponechaný funkčný plat v plnej výške z dôvodu konkurencieschopnosti k nástupným platom v civilnom sektore.

Policajtom, ktorí boli povolaní alebo vyslaní na policajnú školu či Akadémiu Policajného zboru za účelom získania policajného vzdelania alebo na odborný kurz, sa poskytne bezplatné ubytovanie a stravovanie. Ak boli policajti povolaní alebo vyslaní na inú školu za účelom získania špeciálnej odbornej spôsobilosti, poskytne sa im náhrada za ubytovanie a stravné ako pri služobnej ceste.

Mení sa suma maximálnej výšky rizikového príplatku z pôvodných 232,50 eura na 500 eur. Zvýšenie je v gescii ministra a má fakultatívnu povahu. Vhodnejším spôsobom tak bude zohľadnená rizikovosť povolania určitých príslušníkov.

Z 232,36 eura na 500 eur sa zvýši aj maximálna výška príspevku na bývanie. Umožní sa tak flexibilnejšie reagovať na potrebu zlepšenia personálnej situácie najmä v služobných úradoch, ktoré sú prevažne v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne stúpajúcimi nákladmi na bývanie. Aj  v tomto prípade nejde o plošné priznanie alebo plošné zvyšovanie príspevku, ale o fakultatívnu možnosť v závislosti od individuálnych faktorov a finančných možností bezpečnostného zboru.

Zdieľajte tento článok:

Najčítanejšie

Ďalšie články
Prečítajte si

Enviropolícia žiada o pomoc pri identifikácii osôb, ktoré neoprávnene jazdili v Súľovských vrchoch – VIDEO

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania...

Tragická dopravná nehoda neďaleko Bytče

KR PZ Žilina |MM| Dnešného dňa v ranných hodinách...

Vynikajúca práca policajtov! V Pate odstavili podvodníkov „klampiarov“. Cudzinci okrádali seniorov v okrese Galanta

KR PZ Trnava |MM|  Galantskí kriminalisti zadržali 3 mužov,...

Aj počas BLACK FRIDAY výpredajov buďte obozretní, pozor na online podvody!

Prezídium PZ SR |MM|  Ak podľahnete predvianočnej nákupnej horúčke...