ISSN 1338-0389

POZOR !! Na obchádzke uzatvoreného mosta cez Horný Čepeň chýba dopravná značka

Sereď / Ak sa pre uzatvorenie mostu ponad železnicu rozhodnete použiť obchádzku cez Horný Čepeň, zvýšte opatrnosť pri prechádzaní hlavnej cesty medzi Novým Majerom  a výjazdom na nadjazd ponad rýchlostnú komunikáciu  R1.

Dopravnú značku Daj prednosť v jazde z oceľového stĺpa pravdepodobne niekto ukradol, čo hlavne náhodným vodičom môže spôsobiť haváriu.

Veríme, že správca komunikácie vzhľadom na výrazne zvýšenú frekvenciu na tejto inak vlastne úplne bezvýznamnej ceste dopravné značenie doplní skôr, ako ku kolízii v tejto križovatke dôjde.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...