ISSN 1338-0389

II. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trenčianskom kraji

KR HaZZ Trenčín |MM| Dňa 14. septembra sa na Námestí Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou uskutočnil II. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trenčianskom kraji.

Súťaže sa zúčastnilo šesť družstiev zostavených z jednotlivých okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji doplnené o súťažné družstvo hasičov HZS zo Zlínskeho kraja.

Vyslobodzovanie osôb pri dopravných nehodách je vysoko špecifická záchranná činnosť, ktorá si vyžaduje nielen dokonalé ovládanie vyslobodzovacieho zariadenia, dôkladné zaistenie vozidla proti možnému pohybu, ale taktiež bezpečné vyslobodenie a transport uviaznutých, zranených osôb z vrakov motorových vozidiel, s následným poskytnutím predlekárskej prvej pomoci. Zasahujúci hasiči musia mať taktiež znalosti v oblasti  vývoja technológií v automobilov priemysle, alternatívnych pohonov, či informácie o možných nebezpečných látkach.

Úlohou štvorčlenných súťažných družstiev bolo rýchle, bezpečné vyslobodenie zranenej osoby z havarovaného vozidla za použitia hasičskej techniky a vecných prostriedkov hasičskej záchrannej služby. Súčasťou vyslobodenia zranenej osoby bolo taktiež poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a následný transport zraneného na stanované miesto.

Víťazom II. ročníka krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trenčianskom kraji sa stali hasiči z Považskej Bystrice.

  1. OR HaZZ v Považskej Bystrici                                               
  2. OR HaZZ v Partizánskom
  3. OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom                                            
  4. HZS Zlínskeho kraja – HS Valašské Meziříčí
  5. OR HaZZ v Trenčíne                             
  6. OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou
  7. OR HaZZ v Prievidzi

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...