ISSN 1338-0389

Nelegálna migrácia: Žiadne narušenia verejného poriadku migrantmi, polícia je v prípade podozrenia pripravená konať

Prezídium PZ SR |MM|  Policajný zbor má situáciu pod kontrolou. V súvislosti s nelegálnou migráciou nedochádza k narušeniu verejného poriadku a taktiež do dnešného dňa neevidujeme spáchanie trestného činu.

Samozrejme, polícia situáciu nepodceňuje a v prípade akéhokoľvek podozrenia na protiprávnu činnosť je pripravená konať.

Faktom však zostáva, že Slovensko je pre migrantov iba tranzitnou krajinou. Migranti odchádzajú ďalej na západ.

V tejto súvislosti upozorňujeme na rôzne manipulatívne videá, ktoré sa šíria sociálnymi sieťamia snažia sa šíriť paniku a strach za účelom vlastného prospechu. Neverte im a overujte informácie.

Polícia dlhodobo pracuje na opatreniach, aby situácia s nelegálnou migráciou bola v čo najväčšej miere zvládnutá tak, aby čo najmenej obmedzovala každodenný život obyvateľov, a to najmä v prihraničnej oblasti.

Touto cestou vyzývame občanov, aby v prípade podozrenia z narušenia verejného poriadku, alebo páchania trestnej činnosti neváhali kontaktovať políciu na č. 158.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...