ISSN 1338-0389

HOAXY tu boli už od nepamäti: Nedovoľme, aby nás zničili

Hoaxy a podvody – Polícia SR |MM|  Doménou hoaxov a dezinformácii je najmä virtuálny svet. Dokážu však napáchať škody, ublížiť či dokonca zabíjať aj vo svete fyzickom.

Dezinformácie nie sú fenoménom posledných rokov. Boli tu od nepamäti, už od čias hieroglyfov, papyrusových zvitkov a prvých kresťanov. Cieľom hoaxov bolo vždy klamať, zavádzať a skresľovať realitu.

Dnes sa dezinformácie šíria hlavne na internete, ale majú presah aj do fyzického sveta, kde môžu spôsobiť vážne škody až ujmu na zdraví.

Nedaj sa nachytať. Overuj informácie z hodnoverných zdrojov, napríklad:
https://euvsdisinfo.eu/
https://konspiratori.sk
https://fakty.afp.com

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...