ISSN 1338-0389

Enviropolícia vykonala rozsiahlu raziu v okr. Dunajská Streda a obvinila muža pre daňové podvody v súvislosti s medzinárodným obchodovaním so psami

Prezídium PZ SR |MM|   Policajti odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ, po dlhotrvajúcom a odborne náročnom vyšetrovaní, uskutočnili v stredu 06. 09. 2023, v spolupráci s Kriminálnym úradom Finančnej správy a Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou dve domové prehliadky a jednu prehliadku nebytových priestorov v obci Baloň.

Pri prehliadkach bolo zaistených množstvo listinných dôkazov ako účtovné doklady, kúpno-predajné zmluvy, ako aj notebooky, telefóny, elektronické nosiče dát, injekčné veterinárne lieky ako vakcíny a rôzne antibiotiká, veterinárny materiál ako injekčné striekačky, kanyly, inzulínové striekačky, infúzne roztoky a injekčný roztok na eutanáziu zvierat, niekoľko stoviek nepoužitých mikročipov na čipovanie spoločenských zvierat a niekoľko desiatok nevyplnených slovenských, ako aj zahraničných pasov spoločenského zvieraťa.

Vyšetrovateľ enviropolície dňa 06. 09. 2023 obvinil 51-ročného muža R. T. z obce Baloň, v okrese Dunajská Streda, za pokračovací zločin skrátenie dane a poistného v súbehu s prečinom zanedbania starostlivosti o zviera a prečinom šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín.

Obvinený R. T. vystupujúc ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Baloni, ktorá sa zaoberala vývozom šteniat do zahraničia, najmä do Belgicka, Rakúska, Švajčiarska a Nemecka, podľa zistení polície nezahrnul do výnosov spoločnosti od roku 2016 do roku 2020 predaj viac ako 900 šteniat a súčasne mal do nákladov spoločnosti uviesť fiktívne výdavky, čím si mal znížiť za uvedené roky daňovú povinnosť vo výške najmenej 151-tisíc eur.

Obvinený R. T. zároveň, najmenej od začiatku roka 2019 do súčasnosti, mal vyviezť zo Slovenskej republiky do Rakúskej republiky viac ako tisíc šteniat, do Švajčiarska viac ako 820 šteniat a do Nemecka 4 šteňatá, za účelom ich predaja zahraničným fyzickým a právnickým osobám. Viaceré šteňatá boli, v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti, prepravované do zahraničia pred dosiahnutím veku, v ktorom je možná účinná vakcinácia proti nákazlivým chorobám. V dôsledku tejto skutočnosti najmenej 9 šteniat trpelo parazitárnym ochorením „giardióza“, ktoré je ľahko prenosným medzi zvieratami a rovnako je prenosné na človeka a najmenej 8 šteniat vírusovým ochorením „parvoviróza“, ktoré je nákazlivé medzi psami, pričom v dôsledku toho najmenej 6 šteniat bolo vážne chorých a najmenej 1 šteňa uhynulo.

V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v rozsahu 7 až 12 rokov.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...