ISSN 1338-0389

MIGRÁCIA: Policajný zbor podporia profesionálni vojaci

MV SR |MM|  Vláda dnes okrem zmeny v zákone o pobyte cudzincov prijala aj ďalšie opatrenie na zmierenie situácie s nelegálnou migráciou.

Polícii bude môcť asistovať denne do 500 vojakov, a to až do konca roku 2023.
Profesionálni vojaci budú môcť byť vyčlenení pri zabezpečovaní strážených objektov v spoločných hliadkach a na logistickú podporu spojenú s dopravou osôb.

Toto opatrenie bolo nevyhnutné zaviesť vzhľadom na výrazný nárast nelegálnej sekundárnej migrácie na území Slovenskej republiky.
Vyčlenenie profesionálnych vojakov na plnenie úloh Policajného zboru je v súlade so zákonom Policajnom zbore.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...