ISSN 1338-0389

Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii odhalila ďalšie účelové sobáše so Slovenkami

Prezídium PZ SR |MM| Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície realizovala v spolupráci s rakúskou a nemeckou políciou v mesiaci február 2023 akciu s krycím názvom PERŽAN.

Počas akcie bola na území Slovenskej republiky odhalená skupina páchateľov pochádzajúcich zo Slovenska a Turecka.

Tieto osoby na území Schengenského priestoru páchali trestnú činnosť prevádzačstvo (§ 356 Trestného zákona)  formou organizovania účelových sobášov štátnych príslušníkov Turecka so štátnymi príslušníčkami Slovenskej republiky.

Cieľom sobášov bolo získať pre štátnych príslušníkov Turecka doklad o uzatvorení manželstva so štátnou príslušníčkou Slovenskej republiky a to z dôvodu, aby títo cudzinci získali na území Schengenského priestoru právo na trvalý pobyt.

Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo odhalených celkom 7 takýchto sobášov, pričom z toho 5 sobášov sa konalo na území Slovenskej republiky a 2 sobáše na území Turecka.

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii doposiaľ v danom prípade vzniesol obvinenie spolu 15 osobám, vrátane osôb, ktoré za odplatu navádzali k spáchaniu účelového sobášu nevesty pochádzajúce zo sociálne slabších skupín obyvateľstva.

Hlavný organizátor sobášov bol páchateľ pôvodom z Turecka, ktorý za zorganizovanie takéhoto sobášu získal finančnú odmenu 10 000,-€, pričom ostatné obvinené osoby (nevesty a sprostredkovatelia) mali za sobáš získať od 500,- € do 3000,- €.

Predmetné vyšetrovanie týchto skutkov nie je ukončené, preto nie je vylúčené, že po zadovážení ďalších dôkazných materiálov budú vznesené obvinenia ďalším podozrivým osobám.

Za trestný čin prevádzačstvo podľa § 356 Trestného zákona všetkým obvineným osobám hrozí trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...