ISSN 1338-0389

Gesto, ktoré zachraňuje životy. Signál z Kanady pomáha na celom svete

Prezídium PZ SR |MM|  Neželaným následkom pandémie koronavírusu a nevyhnutných preventívnych opatrení bol nárast počtu prípadov domáceho násilia. Karanténne opatrenia a sociálna izolácia spôsobili, že násilníci boli v nepretržitom kontakte s ich obeťami. Riziko emocionálneho, fyzického alebo sexuálneho násilia znásoboval fakt, že pri izolácii neexistoval spôsob, ako by iné osoby dokázali spozorovať znaky násilia a podať pomocnú ruku.

AKO VZNIKOL SIGNÁL DOMÁCEHO NÁSILIA?

Medzinárodné gesto #signalforhelp vytvorila kanadská nezisková organizácia Canadian Women’s Foundation v apríli 2020. Gesto, ktoré predstavuje symbolické uväznenie palca v dlani, vzniklo v reakcii na zvýšené riziko domáceho násilia a narastajúci trend videohovorov v práci a súkromí. Nezanecháva žiadnu digitálnu stopu ani žiadne priame dôkazy, ktoré by mohli agresora vyprovokovať. Vďaka tomu sa dá bezpečne použiť pri online komunikácii, prípadne ukázať susedovi, poštárovi či kuriérovi z okna alebo pri priamej interakcii. V súčasnosti je signál domáceho násilia rozšírený naprieč 45 krajinami a iniciatíva získala viacero medzinárodných ocenení.

Gesto je jednoduché, stačí použiť jednu ruku – zdvihnite ruku, otočte smerom ku kamere alebo osobe, skrčte palec a schovajte ho do dlane. Potom okolo neho ohnite ostatné prsty.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...