ISSN 1338-0389

Ďalšie transfery cudzincov do Rumunska a Bulharska

Prezídium PZ SR |MM|  Začiatkom tohto týždňa boli útvarom policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov v súčinnosti s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odovzdaní traja štátni občania Afganistanu a Sýrie do Bulharskej republiky.

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce odovzdal siedmich štátnych občanov Bangladéša a Sýrie do Rumunska.

Obe členské krajiny po ich prevzatí v rámci tzv. dublinského konania rozhodnú o udelení azylu pre týchto cudzincov, ktorí sa na území členských krajín zdržiavajú bez oprávnenia
na pobyt a cestovných dokladov a požiadali o udelenie azylu.

Na úspešnom a bezproblémovom odovzdávaní cudzincov do členských krajín, tzv. dublinských žiadateľov, sa dlhodobo podieľajú organizačné zložky služby hraničnej a cudzineckej polície v spolupráci s dublinským strediskom Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a dublinskými jednotkami členských krajín, v poslednom období najmä s Rumunskom, Chorvátskom a Bulharskom.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...