ISSN 1338-0389

Spoločné akčné dni zamerané na obchodovanie s ľuďmi na pracovné vykorisťovanie

Prezídium PZ SR  |MM|   V dňoch od 10. do 17. júna 2023 sa Slovenská republika opäť zapojila do rozsiahlych akčných dni zameraných na odhalenie možných obetí obchodovania s ľuďmi  – pracovného vykorisťovania. Akčné dni boli súčasne vykonávané pod záštitou EUROPOLU v 32 štátoch a na kontrolách podnikateľských subjektov sa zúčastnili  príslušníci Policajného zboru ako aj inšpektori práce.

Výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín a ich právo presadzujúcich zložiek bola kontrola 65 839 osôb. Počas kontrol bolo identifikovaných 261 možných obetí obchodovania s ľuďmi, 57 podozrivých osôb a spolu bolo zatknutých 21 osôb.

V Slovenskej republike sa kontroly vykonávali na celom území, pričom príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „UHCP P PZ“) spolu s inšpektormi práce skontrolovali 28  podnikateľských subjektov. Kontroly boli predovšetkým na  miestach, kde je predpoklad, že by sa mohli nachádzať potenciálne obete pracovného vykorisťovania. Počas kontrol bolo skontrolovaných spolu 213 osôb,  z toho 118 cudzincov pochádzajúcich z rôznych krajín, (najmä však z Ukrajiny a Vietnamu). I keď pri vykonaných kontrolách nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť pracovného vykorisťovania, vyšetrovatelia národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ za obdobie 1 polroka 2023 začali trestné stíhanie pre trestný čin obchodovania s ľuďmi v 12 prípadoch, v ktorých evidujú 23 obetí.

Vykonané akčné dni  potvrdili, že obete obchodovania s ľuďmi sa nachádzajú na celom území EÚ, a to aj na miestach, kde to nemusíme predpokladať. V prípade, že disponujete informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi alebo máte podozrenie, že vy sami ste sa stali obeťou tohto trestného činu, neváhajte kontaktovať bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...