ISSN 1338-0389

Primátor Ondrej Kurbel: „Máme spracovanú dokumentáciu na dočasné premostenie“

Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď /  Pracujeme na urýchlení prepojenia dvoch odrezaných častí mesta formou umiestnenia ťažkej mostnej súpravy.

Dnes už máme k dispozícií dokumentáciu, ktorú pre Mesto Sereď vyhotovila spoločnosť ISPO spol. s.r.o. a na základe ktorej môžeme požiadať Správu štátnych hmotných rezerv o zapožičanie mostnej súpravy. S vyhotovenou dokumentáciou môžeme oficiálne požiadať aj o súhlasné stanovisko Slovenskú správu ciest (SSC), nakoľko oni sú vlastníci cesty, na ktorej má byť dočasné premostenie zrealizované.

Jedná sa o premostenie umožňujúce jednosmernú automobilovú dopravu na moste, ktorá bude regulovaná svetelnou signalizáciou. Vďaka nej budeme môcť vrátiť na most strategicky dôležité záchranné zložky. Peší a cyklisti budú môcť využívať zvyšný profil súčasného mosta, akonáhle príde k jeho podopretiu.

Zároveň, SSC dnes zverejnila zmluvu s realizátorom tohto dočasného podopretia. Začiatok prác by mal byť na prelome mesiacov, resp. prvý augustový týždeň.
Stále ešte čakáme na oficiálnu odpoveď z Ministerstva obrany, z ktorého máme prísľub, že nám pomôžu s vybudovaním premostenia. Dúfam, že hotová dokumentácia trochu posúri aj stanovisko ministerstva.

Aj keď je celý tento proces byrokraticky náročný a Mesto Sereď má vzhľadom na vlastnícke vzťahy obmedzené možnosti, snažíme sa minimalizovať dopady zavretého mesta na našich obyvateľov.

 

zdroj: Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď Fb

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...