ISSN 1338-0389

Jazda nákladného vozidla, akú ste ešte nevideli – VIDEO

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave objasňujú okolnosti priestupku, ktorého sa dopustil 50-ročný vodič nákladného motorového vozidla v priebehu minulého mesiaca.

Ťahač zn. Scania spolu s návesom viedol v smere na diaľnicu D4 od Pezinka, kde sa otočil cez vodorovné dopravné značenie (vyšrafovaný priestor) a v protismernej časti vozovky až po začiatok pripájacieho pruhu na diaľnicu D4! Následne začal cúvať do protismeru a cez súvislú čiaru sa otočil na cestu II/502 a pokračoval v smere jazdy na Pezinok.

Touto mimoriadne nebezpečnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom porušil viaceré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič je riešený v správnom konaní, pričom za porušenie pravidiel cestnej premávky závažnejším spôsobom konania mu hrozí pokuta vo výške až 300 Eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dva roky.

Zdroj: Polícia Bratislavský kraj, Fb

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...