ISSN 1338-0389

Zvýšte opatrnosť pri jazde po Cukrovarskej ulici v Seredi!

Sereď / Pravdepodobne pre poruchu stojí na Cukrovarskej ulici auto s plne naloženým prívesným vozíkom.

Auto s vozíkom tvorí čiastočnú prekážku v doprave v blízkosti  križovatky.

Zvýšte opatrnosť v smere jazdy k svetelnej križovatke! 

Za informáciu prispievajúcu k zvyšovaniu bezpečnosti v cestnej premávke ďakujeme čitateľom novín.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...