ISSN 1338-0389

80 ročná starenka odhodila do koša 15 000 Eur

Neznámy muž kontaktoval 80-ročnú seniorku, vydával sa za jej synovca a naliehavo žiadal od nej tisíce eur na úhradu škody, ktorú spôsobil dopravnou nehodou.

Seniorka v snahe pomôcť, poslúchala pokyny v telefóne a snažila sa zabezpečiť požadovaných 15 000 €. Z toho dôvodu z domu zobrala finančnú hotovosť a odišla do banky vybrať chýbajúcu časť peňazí. Po výbere peňazí vložila celú hotovosť do tašky, ktorú odniesla na pokyn „synovca“ do koša na Jelačičovej ulici v Bratislave.

Počas celej doby bol neznámy muž v telefonickom kontakte so seniorkou a inštruoval ju, ako má postupovať, a kde má tašku s peniazmi odložiť.
Neznámy páchateľ tašku s peniazmi zobral na neznáme miesto, čím spôsobil seniorke škodu vo výške 15 200 €. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.

OPÄTOVNE VYZÝVAME SENIOROV

– aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr. že ich byt/dom bude vykradnutý, vnuk mal nehodu a i.) a žiadajú od nich peniaze,
– aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
– aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
– aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,
– aby v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.

Zároveň Vás žiadame, aby ste o spôsoboch podvodných konaní informovali aj svojich starších príbuzných, ktorí nemajú prístup na internet!

 

zdroj: Polícia SR – Bratislavský kraj

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...