ISSN 1338-0389

Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc pri topení?

Nie? A ako mu predísť? Alebo aspoň minimalizovať riziko vážnych, až fatálnych zdravotných problémov pri pobyte vo vode?

Prinášame Vám cenné rady.

  • Pri kúpaní/plávaní nepite alkohol nepreceňujte sily a kúpte sa len v zdravotne vyhovujúcej vode.
  • Nevchádzajte do nej s otvorenými ranami, infekčným ochorením alebo horúčkou. Do vody vstupujte pomaly, aby ste sa vyhli teplotnému šoku.
  • Nikdy sa nekúpte na otvorených vodných plochách počas búrky, prípadne ak sa blíži. Hrozí zasiahnutie bleskom.
  • Nebezpečné sú aj skoky do vody. Keď skáčete do vody, v ktorej nevidno dno, nepoznáte hĺbku, prípadne sa v nej môžu nachádzať rôzne predmety, riskujete ťažké úrazy až s fatálnymi následkami.
  • Pri malých deťoch nezabúdajte na bezpečnostné ochranné prvky ako sú rukávniky alebo vesta, a čo je najdôležitejšie – nespustite ich ani na sekundu z očí. Malé dieťa sa môže utopiť aj v plytkej vode, a to ani nie za minútu. Topenie je rýchle a tiché.

 

Tieto dôležité informácie pre vás poskytlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...