ISSN 1338-0389

Policajná akcia ,,Aktívny štít“ prebieha na celom území Slovenska

Prezídium PZ SR |MM|  Policajná akcia ,,Aktívny štít“ , ktorá je organizovaná Európskou asociáciou železničných polícií – RAILPOL je zameraná na preventívne pôsobenie v oblasti bezpečnosti železničnej  dopravy. Pod gesciou Prezídia Policajného zboru bude prebiehať aj na území Slovenska  z úrovne výkonných útvarov krajských riaditeľstiev PZ v priestoroch železničných staníc a ich okolí, na nástupištiach a vo vlakoch osobnej a nákladnej prepravy od dnes 29. júna 2023 do zajtra 30. júna 2023.

Hliadky príslušníkov Policajného zboru služby železničnej polície a poriadkovej polície s pridelenými služobnými psami sa zamerajú na dodržiavanie zákazu prechádzať cez železničnú dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo železničného priecestia. Taktiež budú kontrolovať vstupovanie do iného priestoru neprístupného verejnosti označenom zákazom vstupu. V priestoroch železničných staníc a ich blízkom okolí sa predovšetkým zamerajú na pátranie po osobách a veciach, na odhaľovanie nelegálnej migrácie, na zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb a na predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich.

Zámerom je zvyšovať bezpečie občanov a ochranu života, zdravia a majetku v obvode železničných dráh.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...