ISSN 1338-0389

Akcia KRONE 2, ktorú realizovali príslušníci NAKA

Prezídium PZ SR  |MM| Dňa 28. 06. 2023 bola odborom BRATISLAVA NAKA P PZ realizovaná akcia s názvom KRONE 2, ktorá bola pokračovaním medzinárodnej akcie KRONE / JOKER zrealizovanej v novembri 2022.

V rámci akcie KRONE2  bolo obvinených 8 osôb, z ktorých jedna osoba je príslušníkom Finančnej správy SR. Vykonaných bolo 5 domových prehliadok ako aj  prehliadky iných priestorov a pozemkov, v rámci ktorých boli zaistené omamné a psychotropné látky (konkrétne kokaín a extáza), taktiež bola zaistená finančná hotovosť vo výške viac ako 46.000,-€ v rôznych menách, luxusné pánske náramkové hodinky rôznych značiek. Taktiež boli zaistené zbrane a extrémistický materiál.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...