ISSN 1338-0389

Mladý záchranár trnavskej župy

V stredu, 21. júna sa uskutočnil 3. ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci s názvom „Mladý záchranár trnavskej župy“ organizovanej Trnavským samosprávnym krajom. Súťažiaci študenti z gymnázií a stredných odborných škôl absolvovali v rámci podujatia niekoľko stanovíšť, na ktorých mladých záchranárov čakali simulované krízové situácie.

OR HaZZ v Trnave sa už tretím rokom podieľalo na organizovaní súťaže. V areáli hasičskej stanice bolo vytvorené jedno zo stanovíšť. Tento rok bola pre súťažiacich pripravená simulovaná dopravná nehoda – stret osobného motorového vozidla s cyklistom. Cyklista neutrpel zranenia. Avšak vodič „strhol“ vozidlo do múru a následkom svojho ochorenia – diabetes, utrpel hypoglykemický šok. Šiesti figuranti mali nasledovné úlohy:

figurant č. 1: cyklista – modrina nachádzajúca sa na čele;
figurant č. 2: vodič osobného motorového vozidla – hypoglykémia;
figurant č. 3: spolujazdec – tržná rana na čele a krvácanie z nosa;
figurant č. 4: spolujazdec sediaci na zadnom sedadle – modrina na predlaktí;
figurant č. 5 a 6: náhodní okoloidúci.

Na zvládnutie súťažnej úlohy mali súťažiaci celkom 10 minút (7 minút súťažná úloha a 3 minúty spätná väzba od rozhodcov).

Zdroj: Prezídium HaZZ, foto: HaZZ

 

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...