ISSN 1338-0389

Dopravné značenie je odlišné od prezentovaných obchádzkových trás – 2. časť

Šintava / Sereď / Nielen na R1 je osadeným dopravným značením trasa na Sereď -JUH vytýčená s nájazdom asi 6 km navyše.

Ak ide vodič od Vinohradov nad Váhom s cieľom cesty napr. v niektorom z logistických centier (práca, obchodné rokovanie a pod.), alebo na Sládkovičovo, dopravné značenie ho na križovatke v Šintave nevedie doprava a najbližšou trasou na R1, ale doľava (donedávna smerom cez obec) na koniec Šintavy a neďaleko od Šoporne na výjazd na rýchlostnú komunikáciu R1 a až následne po R1 okolo Dolnej Stredy a Serede k výjazdu na Sládkovičovo.

Možno by obchádzka smerovaná na R1 mala zmysel, keby sa eliminoval tranzit cez obce. K tomu ale nedošlo. Od dopravy by takto bola z časti odbremenená Sereď a takmer úplne Dolná Streda.

Keďže autá sa na R1 nebudú teleportovať,  všetku dopravu si užijú Šintavania. Netušíme,či je s takýmito riešeniami šintavská samospráva spokojná, no vyznačené obchádzky z ďalšieho príjazdu do mesta  nateraz SMERujú  len k eliminácii dopravy v Dolnej Strede a to na úkor inej obce.

Nezanedbateľné v kontexte umelého navyšovania kilometrov sú aj pohonné hmoty, opotrebenie áut, strata času a – ekológia.

Práve preto je oprávnená otázka – kto konkrétne obchádzkové trasy navrhol a kto konkrétne ich schválil.

Bude to vôbec niekoho zaujímať?

Obyvatelia nech si na to urobia názor sami.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...