ISSN 1338-0389

Srb si chcel požiadať o pobyt na Slovensku, v Srbsku však bolo po ňom vyhlásené pátranie

Prezídium PZ SR |MM|  Minulý týždeň prišiel na stránkové pracovisko Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Nových Zámkoch štátny príslušník Srbska. Dôvodom jeho návštevy bolo podanie žiadosti o obnovenie prechodného pobytu za účelom podnikania.

Pri každej žiadosti je osoba skontrolovaná v informačných systémoch polície. Nebolo to inak ani pri tejto kontrole. Počítať zrazu zapípal a na obrazovke sa objavili nápisy: „zadržať“, dôvod: „hľadaná osoba“ a ,,zatýkací rozkaz“.

Pri podrobnejšom preskúmaní upozornenia policajti zistili, že na štátneho príslušníka Srbska bol v novembri 2022 vydaný Európsky zatýkací rozkaz vydaný justičnými orgánmi Srbska pre pokračujúci trestný čin nelegálneho prekročenia štátnej hranice a pašovania migrantov.

Policajti s mužom vykonali nevyhnutné procesné úkony potrebné na jeho vydanie do Srbska.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...