ISSN 1338-0389

PRÁVE TERAZ: Polícia prehľadáva interiéry bánk

Práve teraz na základe nahlásenia bomby v bankách na Slovensku, policajné zložky prehľadávajú interiéry všetkých možných terčov bombového útoku neznámeho páchateľa.

A práve teraz väčšina policajných zložiek, ktoré by inak mali slúžiť verejnosti, vykonávať hliadkovú činnosť, alebo objasňovať delikty v záujme poškodených občanov, stráži opáskované priestory pred bankami a vykonáva asistenciu policajnému psovodovi pri prehliadke označených priestorov.

Presne toto sú situácie, ktoré spravidla zbytočne zamestnajú stovky až tisíce policajtov na Slovensku, stoja daňových poplatníkov nemalé finančné prostriedky a čo je najdôležitejšie, zlodejom, vagabundom a inej háveti dávajú priestor na pomerne jednoduché a nenápadné kradnutie či páchanie inej trestnej činnosti.

Je načase prestať blázniť a uvedomiť si vysokú spoločenskú nebezpečnosť takéhoto konania každým, kto vlastnú frustráciu a primitivizmus nevie ventilovať iným spôsobom.

Fotografie zachytávajú aktuálnu činnosť hliadok policajného zboru na Slovensku. Konkrétne tieto fotografie sú zo Serede – ďakujeme za ich zaslanie čitateľovi SeredOnline.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...