ISSN 1338-0389

V rámci akcie ČERPADLO, NAKA zadržala 4 osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti

Prezídium PZ SR |MM|  V rámci akcie ČERPADLO, ktorá prebiehala včera v skorých ranných hodinách v Košickom kraji zadržala NAKA 4 osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti.

Národná kriminálna agentúra v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom KR PZ Košice a Mobilnou zásahovou jednotkou UHCP vykonala dňa 11. 06. 2023 v Košickom kraji v skorých ranných hodinách akciu s krycím názvom ČERPADLO. Zadržané boli 4 osoby podozrivé z páchania drogovej trestnej činnosti a to 47-ročný M. L., 48-ročný R.B, 39-ročný A. K. a taktiež 29-ročná M. P.

U osôb boli vykonané 3 osobné prehliadky, 3 domové prehliadky a 3 prehliadky iných priestorov a pozemkov, pri ktorých bolo zaistených viacero balení kryštalickej látky o celkovej hmotnosti cca 20 gramov a ďalšie veci dôležité pre trestné konanie. Zaistená bola taktiež finančná hotovosť v sume cca 23.500,- Eur ako výnos trestnej činnosti, ktorá pravdepodobne mohla slúžiť na ďalší nákup omamných a psychotropných látok. Zároveň bola u zadržaných osôb vykonaná prehliadka podľa § 155 Trestného poriadku so zameraním najmä na odber biologického materiálu.

Vzhľadom k prebiehajúcim úkonom aktuálne nie je možné poskytnúť ďalšie informácie.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...