ISSN 1338-0389

Na trase Sereď-Dolná Streda obnovujú cestári priechody pre chodcov

Na komunikácii v smere Sereď – Dolná Streda a späť maľujú cestári priechody pre chodcov. Tento úsek prejdete striedavo v jednom pruhu.

Mierne sa tu zdržíte, nakoľko sa tu obchádzaním označených priechodov zhusťuje premávka v každom smere.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...