ISSN 1338-0389

Protiprávny obchod s takmer 2400 jedincami ohrozených vtákov vyšiel 49-ročného muža z okresu Rimavská Sobota draho  

Prezídium PZ SR |MM| Vďaka spolupráci špecialistov slovenskej a španielskej polície ako aj vysoko odbornej práci policajtov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ a dozorujúceho prokurátora sa podarilo odhaliť a uznať vinným 49-ročného muža z okresu Rimavská Sobota.

Ten si od marca 2014 do septembra 2018 protiprávne zaobstaral na rôznych miestach na Slovensku na komerčné účely spolu 2 372 exemplárov rôznych ohrozených druhov vtákov, pričom ich následne premiestnil do Španielska za účelom predaja. Spoločenská hodnota exemplárov rôznych ohrozených druhov papagájov a iných vtákov bola vyčíslená Vedeckým orgánom SR Štátnej ochrany prírody SR na viac ako 96-tisíc eur. Ohrozené druhy vtákov boli zo Slovenska do Španielska prepravované z letiska v Košiciach.

Okresný súd v Rimavskej Sobote uznal 49-ročného muža M. B. z Rimavskej Soboty vinným a odsúdil ho na trest odňatia slobody vo výške tri roky s podmienečným odkladom na tri roky a to zo spáchania prečinu porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona, prečinu neoprávnené podnikanie podľa § 251 Trestného zákona a prečinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona preto.

Polícia upozorňuje občanov, že akékoľvek nakladanie s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je podmienené povoleniami a rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov. Ak sa takéhoto konania dopustí na Slovensku v rozsahu väčšom ako 133.000,- EUR hrozí jej trest odňatia slobody až do výšky 8 rokov.

Protiprávne obchodovanie s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov dnes patrí medzi 4 najvýznamnejšie svetové bezpečnostné hrozby z pohľadu obratu finančných prostriedkov. Na jej páchaní sa často podieľajú rozsiahle siete medzinárodných zločineckých organizácií, pre ktoré je táto činnosť lákavá z dôvodu nízkeho rizika odhalenia a nízkych trestov, ktoré sú za takúto trestnú činnosť ukladané.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...