ISSN 1338-0389

Ani mesiac nestačil na výmenu dopravného značenia. A to hovorili, že most bude za tri týždne podopretý…

Asi by sa hodilo stručne,dokonca -„Bez komentára“. Preto len otázka:

Keď na výmenu značiek nestačí mesiac, kedy bude hotový nový most?

Stav príjazdu od Sládkovičova (Bratislavy) presne po mesiaci:

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...