ISSN 1338-0389

Výsledky spoločných akčných dní zameraných na obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality

Prezídium PZ SR |MM| V dňoch 8. až 15. mája 2023 sa Slovenská republika zapojila do celoeurópskych EMPACT akčných dni (joint action days „JAD“) zameraných na obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality.

JAD boli súčasne vykonávané pod záštitou Europolu, Interpolu a Frontexu v 46 krajinách (26 členských štátov Európskej Únie a 20 tretích krajín). Výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín a ich právo presadzujúcich zložiek bola identifikácia 1 426 možných obetí obchodovania s ľuďmi, 212 zadržaných osôb a začatie vyšetrovania v 244 nových prípadoch.

V Slovenskej republike sa počas JAD vykonali kontroly na celom území, pričom príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru spolu s inšpektormi práce skontrolovali 24 podnikateľských subjektov. Kontroly boli predovšetkým na miestach, kde je predpoklad, že by sa mohli nachádzať potenciálne obete obchodovania s ľuďmi. Počas kontrol bolo skontrolovaných 468 osôb, z nich 49 cudzincov pochádzajúcich z rôznych krajín, najmä z Ukrajiny, Macedónska a Thajska. Pri kontrolách realizovaných v Slovenskej republike nebola identifikovaná žiadna obeť obchodovania s ľuďmi. V roku 2023 bolo pre trestný čin obchodovania s ľuďmi začaté trestné stíhanie v siedmych prípadoch, v ktorých figuruje 11 obetí, z toho 6 detí.

Vykonané JAD opätovne potvrdili, že obchodovanie s ľuďmi je globálny problém a obete obchodovania s ľuďmi je možné identifikovať aj na miestach, kde to nie je vždy možné predpokladať. V prípade, že disponujete informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi, neváhajte kontaktovať bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

 

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...