ISSN 1338-0389

AKTUÁLNE : Dávajte pozor, na rýchlostnej komunikácii R1 medzi Nitrou a Sereďou

Podľa informácií dopravného servisu sú na rýchlostnej komunikácii R1 spadnuté dve dosky ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky.

Venujte zvýšenú pozornosť jazde – jazdite opatrne !!

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...