ISSN 1338-0389

Sudca vzal do väzby obvineného, ktorý neoprávnene nakladal s nebezpečným odpadom, rádioaktívnymi materiálmi a vojenským materiálom v okrese Prievidza

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ oddelenia Trenčín odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie 59-ročnému mužovi O. L. z Prievidze, predbežne za spáchanie prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi v súlade § 302 s Trestným zákonom. Obvinený minimálne od roku 2019 až do dňa 18. 09. 2023 v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Nedožery (okres Prievidza) neoprávnene nakladal s rôznym nebezpečným odpadom v rozpore so všeobecne záväznými predpismi.

59-ročný muž od viacerých právnických osôb postupne prijímal rôzne druhy odpadu, vrátane nebezpečného, ktorý však nezneškodňoval podľa vydaných povolení.

Odpad ukladal do objektu bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na pozemkoch v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva sa v rámci policajnej akcie realizovanej v spolupráci so špecialistami z Kontrolných chemických laboratórií, Hasičského a záchranného zboru a s vojenskými odborníkmi v rámci prehliadky iných priestorov a pozemkov našiel, okrem iného, aj rádioaktívny materiál (soli uránu a tória), rôzne nebezpečné vysokorizikové chemické látky ako napríklad rôzne kyseliny, kyanidy, biely fosfor, traskaviny, prekurzory výbušnín, rôzne oleje, palivá a rozpúšťadlá, pesticídy a dokonca aj vojenský materiál.

Obvinený bol povinný tento odpad zneškodniť, zhodnotiť alebo odovzdať oprávnenej osobe, čo nevykonal a ani nemal v úmysle vykonať. Práve naopak odpady uložil na pozemkoch v areáli bývalého   družstva. Polícia odobrala vzorky nájdených materiálov a zabezpečila miesto činu. Vzorky budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Charakter niektorých materiálov neumožňoval ich bezpečný odvoz z miesta, kde boli uložené a preto museli byť policajnými a vojenskými špecialistami zničené riadenou detonáciou.

Obvinený 59-ročný muž O. L. bol 21. 09. 2023 sudcom na návrh prokurátora Okresnej prokuratúry v Prievidzi vzatý do väzby z dôvodu, aby nepokračoval v trestnej činnosti.

Vo veci naďalej pokračuje intenzívne vyšetrovanie a dôvodne sa predpokladá, že obvinenie bude rozšírené aj za ďalšie trestné činy.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...