ISSN 1338-0389

NAKA zasahuje v Bratislave v prípade korupcie

Prezídium PZ SR |MM|  Národná kriminálna agentúra P PZ realizuje v Bratislave od ranných hodín akciu týkajúcu sa objasňovania podozrení z korupčnej trestnej činnosti.
V rámci akcie došlo k zadržaniu dvoch obvinených osôb, s ktorými sú vykonávané procesné úkony.
Prípadné bližšie informácie budú zverejnené, keď to procesná situácia umožní.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...