Polícia obvinila osoby zodpovedné za požiar chráneného územia

0
28

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolicajti oddelenia Bratislava (celý názov Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ) vzniesli obvinenie T. A. (1998) a F. M. (2002) pre trestný čin Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (§ 305 ods. 1, písm. b, písm. c, písm. d, ods. 4 písm. c/ Trestného zákona) spáchaný formou spolupáchateľstva.

Podľa zistení enviropolicajtov mali obvinené osoby dňa 14. 03. 2022 spôsobiť požiar 1600 m2 porastu na Jakubovských rybníkoch, ktoré sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, na území s druhým stupňom ochrany.

V dôsledku požiaru došlo k zničeniu a poškodeniu biotopov chránených druhov živočíchov a rastlín. Okrem iného pri požiari došlo k priamemu usmrteniu dvoch jedincov chránených druhov živočíchov užovky obojkovej. Celková škoda na životnom prostredí bola vyčíslená na takmer 40 000 eur.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, že požiare vo voľnej krajine spravidla spôsobujú okrem majetkovej škody aj významné škody na životnom prostredí a na jeho jednotlivých zložkách. V prípade, že je za takéto konanie zodpovedná konkrétna osoba, môže byť v závislosti od spôsobenej škody a okolnostiach skutku, postihnutá v zmysle trestného práva za spáchanie viacerých trestných činov, ktoré takéto konanie môžu postihovať. Výslovne upozorňujeme občanov, že trestným činom môže byť aj konanie z nedbanlivosti, kedy na životnom prostredí vznikne väčšia škoda.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno