„Zarobil“ viac ako milión Eur

0
10

KR PZ Trenčín |MM|  Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin podvodu a prečin sprenevery 47 ročnému mužovi a taktiež aj právnickej osobe – obchodnej spoločnosti z Trenčianskeho kraja.

Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že obvinený muž ako konateľ obvinenej obchodnej spoločnosti, v úmysle obohatiť sa, ponúkal možnosť nákupu nehnuteľností v dobrovoľných dražbách poškodenému. Poškodený mal vložiť finančné prostriedky v rôznych výškach na zaplatenie rezervačného poplatku na kúpu týchto nehnuteľností. Obvinený mal poškodenému prisľúbiť, že ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnych zmlúv alebo zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, vráti mu uložené vklady spolu aj s províziami vo výške 10.000 až 20.000 €.

Vykonaným vyšetrovaním však bolo doposiaľ dostatočne preukázané, že obvinený už pri podpise zmlúv ohľadne rezervačného poplatku vedel, že nebude schopný zmluvné podmienky dodržať, kúpu nehnuteľností nezrealizuje a zložené rezervačné platby nevráti ako aj dohodnuté provízie. Týmto konaním spôsobil poškodenému škodu vo výške 330.000 €.

Toto však nebola jediná protiprávna činnosť, ktorú sa počas vyšetrovania podarilo dostatočne preukázať.  Polícia zistila, že obvinený muž konajúci v mene obvinenej právnickej osoby uzatvoril dohodu s majiteľom obchodnej spoločnosti z Prievidze s tým, že bude za dohodnutú províziu sprostredkovávať predaj nehnuteľností. Obvinený muž mal však konať v rozpore s touto dohodou, pričom uzatvoril viaceré kúpne zmluvy s úmyslom ponechať si finančné prostriedky získané z predaja týchto nehnuteľností. Bez vedomia vlastníka nehnuteľností mal zmeniť bankový účet, na ktorý mali byť hradené kupujúcimi kúpne ceny nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že nemal vyhovujúce splnomocnenie na predaj nehnuteľností, nedošlo na katastri nehnuteľností ani k prepisu vlastníckych práv na kupujúcich, od ktorých vylákal kúpnu cenu. Podvodným konaním získané finančné prostriedky oklamaným kupujúcim nevrátil, pričom ich mal použiť pre vlastnú potrebu. Celkovo mal vylákať od kupujúcich sumu vo výške 261.000 €.

Páchateľ ako konateľ obchodnej spoločnosti z Trenčianskeho kraja  mal taktiež ponúknuť mužovi z obce Žabokreky nad Nitrou možnosť investovať do nákupu nehnuteľností. Obvinený mal však už pri podpise zmlúv o zložení finančnej čiastky vedieť, že nebude schopný zmluvné podmienky dodržať. Poškodenému tak spôsobil škodu vo výške 230.000 €.

Okrem týchto spomínaných skutkov sa obvinený 47 ročný muž ako konateľ obvinenej právnickej osoby – obchodnej spoločnosti z Trenčianskeho kraja dopustil aj ďalších konaní, kde podvodným konaním vylákal od poškodených nemalé peňažné čiastky.

Celkovo bola doposiaľ zistená spôsobená škoda poškodeným vo výške najmenej   1.058.000 €.

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne podal na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.

Obvinený teda bude vyšetrovaný za dané skutky väzobne.

V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno