1. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trenčianskom kraji  

0
22

KR HaZZ Trenčín |MM| Dňa 22. septembra sa na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom uskutočnil I. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trenčianskom kraji.

Súťaže sa zúčastnilo šesť družstiev zostavených z jednotlivých okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji.

Vyslobodzovanie osôb pri dopravných nehodách je vysoko špecifická záchranná činnosť, ktorá si vyžaduje nielen dokonalé ovládanie vyslobodzovacieho zariadenia, dôkladné zaistenie vozidla proti možnému pohybu, ale taktiež bezpečné vyslobodenie a transport uviaznutých, zranených osôb z vrakov motorových vozidiel, s následným poskytnutím predlekárskej prvej pomoci. Zasahujúci hasiči musia mať taktiež znalosti v oblasti  vývoja technológií v automobilov priemysle, alternatívnych pohonov, či informácie o možných nebezpečných látkach.

Úlohou štvorčlenných súťažných družstiev bolo rýchle, bezpečné a efektívne vyslobodenie zranenej osoby (osôb) z havarovaného vozidla za použitia účinnej a bezpečnej hasičskej techniky,  vecných prostriedkov hasičskej záchrannej služby a náradia používaného v hasičských jednotkách. Súčasťou vyslobodenia zranenej osoby bolo taktiež poskytnutie prvej pomoci a následný transport zranenej osoby na stanované miesto.

Víťazom I. ročníka krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Trenčianskom kraji sa stali hasiči z Nového Mesta nad Váhom.

  1. OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom                                            
  2. OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou
  3. OR HaZZ v Považskej Bystrici                                               
  4. OR HaZZ v Partizánskom                               
  5. OR HaZZ v Trenčíne                           
  6. OR HaZZ v Prievidzi

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno