Policajné správy z Prešovského kraja

0
12
KR PZ Prešov |MM| Najskôr kamery potom píla

Polícia v Kurove objasňuje prípad trestného činu krádeže, ku ktorému došlo na  jednom z oplotených pozemkov v katastrálnom území obce Gerlachov.  Páchateľ v dobe od 21.09.2022 do 22.09.2022  neoprávnene vošiel na pozemok, na ktorom sa nachádzajú skladové priestory.  Na stĺpe odpojil dve kamery od elektrickej energie pričom zdroje napájania zobral so sebou. Zlodej potom násilím odtrhol plech na jednom zo skladov a z neho ukradol  motorovú pílu. Majiteľovi konaním páchateľa vznikla škoda vo výške 1.400,-Eur.

 

Nájdený granát nebol schopný prevozu

Včera (22.09.2022) popoludní  35 ročný muž Sninčan   oznámil nález munície. Stalo sa to pri  výkopových prácach pri rozostavanom rodinnom dome v obci Zboj.  Na miesto nálezu bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá  oznámenie preverila a miesto zabezpečila až do príchode  krajského  pyrotechnika.  Ten určil,  že  ide o delostrelecký granát  152 mm z druhej svetovej vojny. Nakoľko  munícia  nebola  schopná prevozu, bola zneškodnená neďaleko  na lúke pri lesnom poraste.

Nezabúdajme,  že  s muníciou  či  predmetom ktorý by mohol byť muníciou nesmieme v žiadnom prípade manipulovať!  Túto skutočnosť je potrebné  okamžite oznámiť na polícii a miesto nálezu je potrebné nejakým spôsobom označiť, alebo si ho zapamätať.

 

Pri výkopových prácach radlicou poškodil potrubie plynovodu

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Ľubotín vzniesol obvinenie 49 ročnému mužovi z obce Plavnica a to za prečin poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.  V uvedenej obci  tento muž  počas prípravy výkopu na osadenie vodovodnej prípojky k novostavbe rodinného domu obsluhoval pracovný stroj, s  ktorým bez  vedomia  stavebníka a   bez vytýčenia podzemných vedení ich správcami pokračoval s výkopom za hranicu pozemku až k miestnej komunikácii. Pri tejto výkopovej činnosti radlicou  pracovného  stroja  zasiahol  do plastového potrubia plynovodu, ktoré prepichol a  zároveň pretrhol signalizačný vodič potrubia plynovodu. Z uvedeného dôvodu  došlo k prerušeniu distribúcie zemného plynu pre 148 odberateľov a úniku  takmer 3 350 m3 zemného plynu do ovzdušia.  Plavničan svojím  konaním  z nedbanlivosti poškodil a ohrozil prevádzku všeobecne prospešného zariadenia a spôsobil tak škodu vo výške 1 800,- Eur.  Obvinený muž je momentálne stíhaný na slobode.

 

Vyriešili problém s  energiou pre svoju domácnosť

35 ročná žena a 55 ročný muž, obaja pochádzajúci z obce Nižný Hrabovec boli obvinení z trestného činu krádeže. Prípad vyšetruje polícia v Slovenskej Kajni. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva.  V dobe od 09.12.2021 do 09.06.2022 neoprávnene odberali elektrickú energiu v rodinnom dome kde bývajú. Elektrická inštaláciu domu bola napojená priamo na distribučnú  sústavu  bez  merania  a istenia, čím dochádzalo k neoprávnenému odberu elektrickej energie.  Odoberaná  elektrická  energia  nebola  meraná a  ani fakturovaná!   Obaja  obvinení svojím konaním a neodborným zásahom spôsobili pre  distribučnú  spoločnosť škodu vo výške viac ako 600,-Eur.  Mladá  žena tak konala napriek tomu, že už bola za takýto čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdená.  Obvinení sú stíhaní na slobode.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno