ÚVZ SR : Radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky neustále monitorujeme

0
9

ÚVZ SR |MM| Úrad verejného zdravotníctva SR neustále monitoruje radiačnú situáciu na našom území.

Aj napriek už medializovaným delostreleckým útokom na JE Záporožská jadrová elektráreň, neboli na našom území prostredníctvom siete včasného varovania detegované odchýlky od dlhodobých priemerov hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší. Radiačná situácia je naďalej stabilná.

Pracovníci odborov radiačnej ochrany vykonávajú aj merania žiarenia gama metódou termoluminiscenčných dozimetrov v životnom prostredí na 56 monitorovacích miestach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na celom území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na vysokú citlivosť merania by táto metóda bola vybraná ako ťažisková pri zisťovaní dávkovej záťaže obyvateľov v prípade núdzových situácií, či už na našom území alebo mimo neho.

Monitorovanie rádioaktivity v zložkách životného prostredia a potravinového reťazca je vykonávané podľa monitorovacieho plánu (zahŕňa okrem iného analýzu vody, pôdy, mlieka, potravín, krmovín, atď.). Ani v týchto zložkách nebola zistená rádioaktívna kontaminácia.

Informácie o radiačnej situácii na našom území budeme podľa potreby aktualizovať.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno