Prísnejšie tresty pre vodičov začnú platiť od augusta

0
6
ilustračná foto

MV SR |MM|  Ministerstvo vnútra SR pripomína vodičom niektoré zmeny a zvýšené tresty za  vážne porušenia dopravných predpisov, ktoré začnú platiť od 1. augusta 2022, ktoré prináša  novela zákona č. 8/2009  o cestnej premávke.

Najzásadnejšia zmena sa týka sprísňovania trestov za prekročenie povolenej rýchlosti a manipuláciu s telefónom počas šoférovania

Zvýšené pokuty za rýchlosť – v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac), je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.

Držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému „voľné ruky“/hands free  sa stane ďalším porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Vodič zaň môže prísť aj o vodičské oprávnenie.  Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. Mať telefón v ruke počas šoférovania je neprípustné a trestné.  Telefonovanie cez Hands free, čo je systém voľných rúk, je v aute v poriadku a povolený.

„Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov,“  zdôrazňuje minister vnútra SR Roman Mikulec.

Prečo sprísňujeme tresty pre nezodpovedných vodičov?

Len pre predstavu, štatistiky porušení pravidiel cestnej premávky hovoria jasnou rečou. Za obdobie 5 mesiacov 2022 zistili policajti služby dopravnej polície Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky takmer 155 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie.

Okrem uvedeného bolo v rámci objektívnej zodpovednosti zistených 9 881 porušení pravidiel cestnej premávky.

Za rok 2021 bolo zistených viac ako 332 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie. V rámci objektívnej zodpovednosti bolo zistených 24 809 porušení pravidiel cestnej premávky.

Ostatné zmeny, ktoré prináša novela zákona o cestnej premávke nájdete na našom webe MV SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=novela-zakona-o-cestnej-premavke-dostala-od-prezidentky-zelenu-zmeny-zacnu-platit-od-augusta-2022

Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2022.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno