Kontroly prepráv dreva

0
16

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti s ďalšími subjektami vykonávajú kontroly prepravy dreva a budú v nich pokračovať aj v najbližšom období.

Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (NCODK P PZ) v súčinnosti so Slovenskou lesnícko-drevárskou inšpekciou a policajtmi s Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vykonávajú kontroly zamerané na prepravu dreva, kontrolu úplnosti a správnosti potrebných dokladov a zisťovanie pôvodu dreva.

Cieľom týchto kontrol je v čo najväčšej miere zamedziť nelegálnym aktivitám s drevom a postihovať páchateľov, ktorí na tejto trestnej činnosti profitujú. Ide o začiatok systematických kontrol v tejto oblasti, kde po dlhú dobu dochádzalo k rozsiahlej trestnej činnosti jednak nelegálnymi výrubmi a jednak krádežami dreva.

Policajný zbor žiada občanov, aby boli všímaví k podozrivým aktivitám v tejto oblasti a v prípade, že sú svedkom takejto činnosti alebo o nej majú nejaké informácie, tieto oznamovali polícii na číslo 158 alebo na mailovú adresu enviropolicia@minv.sk.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno