Obyvateľom obcí v okresoch Komárno, Poprad a Revúca postihnutých prírodnými živlami vláda poskytne finančnú výpomoc

0
10

MV SR |MM|  Vláda v stredu 26. januára 2022 vyslovila súhlas s výpomocou obyvateľom miest Komárno, Poprad a obcí Gemerská Ves, Klížska Nemá, Tôň, Veľké Kostihy, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove po mimoriadnych udalostiach (požiar, povodeň a víchrica) a vyhlásených mimoriadnych situáciách v zmysle zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra Roman Mikulec.

V súlade so zákonom o civilnej ochrane obce v súčinnosti s územne príslušnými okresnými úradmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny  posúdili písomné žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.

Po verifikácii dokladov komisie okresných úradov uznali finančné prostriedky v celkovej sume 122 745 eur. Peniaze budú uvoľnené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtu ministerstva vnútra a odtiaľ presunuté dotknutých subjektom.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno