NAJ zo zásahovej činnosti hasičov v Trenčianskom kraji v roku 2021

0
11
ilustračná foto

KR HaZZ Trenčín |MM|  Požiare s najvyššou škodou v Trenčianskom kraji: dňa 17. apríla bol ohlásený požiar drevenice v obci Malé Košecké Podhradie, v okrese Ilava. Výška škody následkom požiaru bola vyčíslená na približne 150.000,-€. Uchránené hodnoty pri tejto udalosti predstavovali cca 70.000,-€.

Ďalší požiar s obdobnou výškou škôd sa stal dňa 8. októbra. V tomto prípade išlo o požiar rodinného domu na Kukučínovej ulici v meste Dubnica nad Váhom, v okrese Ilava. Výška škody bola vyčíslená taktiež na 150.000,-€, pričom uchránené hodnoty boli cca 120.000,-€.

K požiaru s rovnakou odhadovanou výškou škody teda cca 150.000,-€ došlo aj dňa 28. októbra, kedy hasiči zasahovali pri požiari neskororenesančného kaštieľa, ktorý bol využívaný ako rodinný dom. Udalosť sa stala v obci Dolný Lieskov – časť Tŕstie, v okrese Považská Bystrica. Uchránené hodnoty pri tomto požiari boli vyčíslené na cca 100.000,-€.

Požiar s najviac uchránenými hodnotami: bol dňa 24. februára. Išlo o požiar technologického zariadenia v areáli súkromnej spoločnosti v obci Horné Naštice, v okrese Bánovce nad Bebravou. Uchránené hodnoty boli vyčíslené vo výške cca 1.000.000,-€.

Naj zásah: požiar strechy výrobnej haly súkromnej spoločnosti v obci Bošany, v okrese Partizánske, ku ktorému došlo dňa 14. júla 2021. Na záchranných a likvidačných prácach sa zúčastnilo 26 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z 5 jednotiek HaZZ (HS v Partizánskom, HS v  Bánovciach nad Bebravou, HS v  Prievidzi, HS v  Trenčíne a HS v  Topoľčanoch), ktorým asistovalo 7 členov DHZO z 2 jednotiek DHZO (DHZO z obcí: Bošany a Klátová Nová Ves). Pri zásahu bolo použitých 32.000 litrov vody na hasenie požiaru. Predbežná škoda bola vyčíslená na cca 50.000,-€ a uchránené hodnoty predstavovali cca 300.000,-€.

Najväčší počet nasadenej techniky na jednom zásahu: dňa 28. októbra pri požiari neskororenesančného kaštieľa, ktorý bol využívaný ako rodinný dom. Udalosť sa stala v obci Dolný Lieskov – časť Tŕstie, v okrese Považská Bystrica. Pri udalosti bolo nasadených spolu 10 vozidiel Hasičského a záchranného zboru a 5 ks techniky DHZO.

Najdlhšie trvajúci zásah v Trenčianskom kraji: dňa 18. mája. Išlo o technický zásah – odčerpávanie vody zo zatopených pivníc a záhrad rodinných domov v obci Klátova Nová Ves, v okrese Partizánske. Zásah trval 12 hodín a 27 minút.

Najviac použitého hasiva a hasebných prúdov na likvidáciu požiaru:  dňa 28. októbra, pri požiari kaštieľa v obci Dolný Lieskov, v okrese Považská Bystrica. Pri likvidácii požiaru príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia DHZO nasadili 6 hasebných prúdov a použili spolu 250.000 l vody.

Najviac ohlásených udalostí na operačné stredisko KR HaZZ v Trenčíne: dňa 1. augusta (v čase od 06:00 hod. 01.08. do 06:00 hod. 02.08.) a to 27 hlásení. Z celkového počtu hlásení bolo 21 hlásení súvisiacich s poveternostnou situáciou a 6 hlásení bolo k udalostiam iného charakteru.

Požiar s najväčšou plochou: dňa 7. augusta bol nahlásený požiar obilia v katastri obce Kostolná-Zárečie, v okrese Trenčín. Išlo o požiar, ktorý zasiahol plochu cca 30.000 m2.

Počet požiarov podľa dni v týždni: najčastejšie horelo v Trenčianskom kraji v sobotu a to celkom 120x. Naopak najmenej požiarov bolo počas minulého roka zaznamenaných v stredu 92x.

 

 

 

 

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno