Polícia: Historicky najmenej dopravných nehôd od vzniku SR

0
25
ilustračná foto

Prezídium PZ SR |MM|  Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2021

V minulom roku polícia zaznamenala najnižší počet dopravných nehôd a ťažko zranených osôb od vzniku Slovenskej republiky, druhý najnižší počet ľahko zranených osôb od vzniku Slovenskej republiky a tretí najnižší počet usmrtených osôb od vzniku Slovenskej republiky.

V roku 2021 sa na území Slovenskej republiky stalo celkom 11 869 dopravných nehôd, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 6 dopravných nehôd. Pri týchto dopravných nehodách bolo usmrtených 226 osôb, teda o 1 osobu viac, ako počas roku 2020.

 

Pri smrteľných nehodách menej ťažko zranených, viac ľahko zranených

Vlani došlo aj k poklesu v prípade ťažko zranených osôb 853 (-61) a dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu 1 536 (-15). Nárast bol v prípade dopravných nehôd s usmrtením 210 (+4) a ľahko zranených osôb 4 492 (+30).

 

Najmenej sa zomieralo v Trenčianskom kraji, najviac v Nitrianskom

Najmenej usmrtených osôb bolo v roku 2021 zaevidovaných v Trenčianskom kraji 20 (-6), naopak najviac usmrtených osôb bolo zaevidovaných pri dopravných nehodách v Nitrianskom kraji 45 (+13).

 

Najtragickejšie smrteľné nehody, 3 okresy bez usmrtenia

K najtragickejším dopravným nehodám z pohľadu počtu usmrtených účastníkov pri jednej dopravnej nehode došlo v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky, kde boli pri jednej dopravnej nehode usmrtení 3 účastníci (2 spolujazdci a spolujazdkyňa) a pri ďalšej dopravnej nehode v tom istom okrese boli usmrtení 4 účastníci (vodič a 3 spolujazdci). V troch okresoch nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Ide o okres Martin, Stará Ľubovňa a Bratislava IV.

 

Zomrelo viac chodcov, menej vodičov, cyklistov a motorkárov, žiadny spolujazdec na motorke

Pri dopravných nehodách bolo v roku 2021 usmrtených 54 chodcov, teda o 12 viac ako v roku 2020, k usmrteniu cyklistov došlo v 15 prípadoch, čo predstavuje pokles o 5 cyklistov. V prípade usmrtených motocyklistov došlo k poklesu o 4, teda o život prišlo 25 vodičov na motocykli, pričom na motocykli neprišiel o život žiadny spolujazdec, čo je oproti roku 2020 pokles o 1. V motorových vozidlách došlo k usmrteniu 130 osôb, čo predstavuje pokles o 4, z toho 93 usmrtených vodičov (-4) a 37 spolujazdcov (0).

 

Hlavné príčiny nehôd

Medzi najčastejšie hlavné príčiny vzniku dopravných nehôd a aj dopravných nehôd s usmrtením patrili v roku 2021 porušenie povinnosti vodiča (nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke, nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, …..) a rýchlosť jazdy.

 

Nehody podľa kategórie ciest, rizikové dni a časy

Z pohľadu cestnej siete bolo v roku 2021 usmrtených najviac osôb na cestách I. triedy, a to 82 (+9). Najrizikovejším dňom v týždni bol piatok, kedy bolo usmrtených 40 osôb, čo je rovnaký počet ako v roku 2020. V najrizikovejšom čase roku 2021 (od 16.00 do 20.00 hod.) bolo usmrtených 67 osôb, teda o 1 osobu viac ako v roku 2020.

 

Opatrenia polície vlani

Polícia prijímala opatrenia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky za účelom zníženia dopravnej nehodovosti a jej následkov. Opatrenia boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla a na dodržiavanie ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy motorových vozidiel, zákazu držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“, povinností vodičov vozidiel voči chodcom a na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, teda chodcov, cyklistov a motocyklistov.

Okrem týchto opatrení boli realizované aj preventívne akcie, ako napr. „Ste v správnych číslach?“ pri príležitosti Svetového dňa srdca, preventívne kontroly za účasti Slovenského Červeného kríža, dopravno-preventívna akcia pri príležitosti Svetového dňa bielej palice a mnoho ďalších.

 

Aj minulý rok pandemická situácia ovplyvnila dopravnú nehodovosť a jej následky, k historickým výsledkom však prispeli i samotní účastníci cestnej premávky.

Poďakovanie preto patrí disciplinovaným a ohľaduplným účastníkom cestnej premávky a zároveň apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali ustanovenia vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke.

TS_Vyhodnotenie DBS za 12 mesiacov 2021_2101 2022

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno