Európsky podporný úrad pre azyl je už Agentúrou EÚ

0
13

MV SR |MM|  19. januára 2022 vstúpilo do platnosti nové nariadenie, ktoré dokončilo proces transformácie EASO (Európskeho podporného úradu pre azyl) zriadeného v roku 2010 na Agentúru EÚ pre azyl (EUAA).

Agentúra EÚ  pre azyl (EUAA)  bude pokračovať v činnosti EASO s posilneným mandátom. Hlavné poslanie EASO – „Podpora je našou úlohou“ (Support is our mission) – zostáva,  ale mandát agentúry umožní ešte výraznejšiu  podporu  členským  štátom EÚ v politicky citlivej agende. Experti agentúry konzultujú zosúlaďovanie národných postupov v azylovom konaní, vysielajú zo svojich radov podporné tímy do krajín pod migračným tlakom a v neposlednom rade rozvíjajú spoluprácu aj s tretími krajinami, t. j. krajinami pôvodu a  tranzitu žiadateľov o azyl, čím prispievajú k znižovaniu tlaku na členské štáty EÚ.

Experti a expertky migračného úradu MV SR sú súčasťou týchto aktivít už  od roku 2010. V uplynulom roku absolvovali 12 misií v  štyroch členských štátoch EÚ – Cyprus, Malta, Litva a Taliansko, ktoré sú najmä z dôvodu ich geografickej polohy vystavené väčším migračným  vlnám.

Prvé osobitné rokovanie Správnej rady EUAA sa preto uskutočnilo práve v deň oficiálneho spustenia činnosti agentúry. Členovia rady  prijali základné predpisy  nevyhnutné pre riadny výkon činností Agentúry. Slovensko na tomto online rokovaní zastupovali podpredsedníčka správnej  rady  Blanka Timurhan a riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský.

Prijatie  nariadenia o EUAA v decembri 2021 je prvým úspešným krokom pri reforme  spoločného európskeho azylového systému, ktorá stagnovala od roku 2016.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno