Sexuálne vykorisťovanie naďalej najčastejšia forma zneužívania v rámci obchodovania s ľuďmi na Slovensku

0
17

MV SR spúšťa ďalšiu informačnú kampaň

MV SR |MM|  Ministerstvo vnútra SR sa zapojilo do kampane zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Pôvodcom myšlienky a tvorcom kampane je prioritne EUROPOL, tiež Generálne riaditeľstvo pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Bulharsku a Národná komisia pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Sexuálne vykorisťovanie patrí naďalej medzi najčastejšie formy zneužívania v rámci obchodovania s ľuďmi. V sledovanom období za roky od 2008 do 2021 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 306 obetí, z toho bolo sexuálne vykorisťovaných 122 obetí, čo predstavuje 40 % z celkového počtu zaradených obetí do programu. Obeťami sexuálneho vykorisťovania sa stávajú prevažne ženy, no zachytili sme aj prípady sexuálne vykorisťovaných mužov. Alarmujúce je, že pri sexuálnom vykorisťovaní zaznamenávame za ostatné roky zvýšený počet detských obetí.  Ani rok 2021 nebol výnimkou. Z celkového počtu identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi (43) bolo sexuálne vykorisťovaných celkom 18 osôb, z ktorých 10 detí (8 dievčat a 2 chlapci).  Ministerstvo vnútra SR preto neváhalo zapojiť sa do spomínanej informačnej kampane.

Súčasťou kampane sú plagáty a videá so zameraním sa len na sexuálne vykorisťovanie v rámci obchodovania s ľuďmi, ktoré je celosvetovo s pracovným vykorisťovaním dlhodobo najčastejšími podobami obchodovania s ľuďmi. Prostredníctvom info letákov a videí vyzývame verejnosť na ohľaduplnosť a citlivý prístup k problematike i obetiam, ktoré sa medzi nami pohybujú a potrebujú pomoc. O problémoch a nepríjemných témach potrebujeme hovoriť otvorene. Oceňujem prácu mojich kolegov. Verím, že informovanie verejnosti pomôže eliminovať tento druh zneužívania žien, mužov a najmä detí,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

 

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno