ISSN 1338-0389

Veľký prehľad Covid opatrení počas núdzového stavu a zákazu vychádzania

Odporúčame

Opatrenia sú znovu NEprehľadné, do určitej miery mätúce a zbytočne zložité

Pred niekoľkými dňami  ako odozvu na návrh opatrení pri predĺžení lockdownu, ľudia na sociálnych sieťach šírili tento humorne ladený...

Muž čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti

KR PZ Žilina |MM|  Kriminalisti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline spoločne s policajtmi z pohotovostného policajného útvaru...

Nezhody v troch rodinách vyvrcholili vyhrážkami smrťou

KR PZ Prešov |MM| Vzťahové problémy v troch rodinách v Prešovskom kraji vyvrcholili v uplynulých dňoch nebezpečnými vyhrážkami smrťou...

MV SR  |MM|  Slovenská republika sa nachádza na prahu humanitárnej katastrofy. Z tohto dôvodu vláda rozhodla, že oddnes platí na 90 dní núdzový stav a dvojtýždňový zákaz vychádzania. Cieľom je výrazným znížením mobility spomaliť šírenie ochorenia COVID-19, a znížiť tak záťaž na zdravotníctvo.

Ďakujeme, že ste zodpovední. Využite možnosť očkovania, ktoré výrazným spôsobom zmenšuje riziko ťažkého priebehu ochorenia.

Policajný zbor bude naďalej vykonávať zvýšenú kontrolu dodržiavania opatrení.

ODKEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

➡ Zákaz vychádzania platí od 25. novembra najneskôr do 9. decembra v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Definované sú výnimky.
➡ Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v súvislosti s rozhodnutím vlády nové vyhlášky, ktoré platia takisto od štvrtka. Ide o vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest, činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí.

ZHROMAŽĎOVANIE
➡ V rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

OBMEDZENIE STRETÁVANIA
Vláda uložila:
➡ uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet)
➡ umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere
➡ vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri

ODKAZ NA UZNESENIE VLÁDY O ZÁKAZE VYCHÁDZANIA
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19679

PRÁCA
➡ Platí výnimka na cestu do práce, potrebné je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
➡ OTP režim bude platiť na pracoviskách od pondelka 29. novembra.

ODKAZ NA VYHLÁŠKU O OTP REŽIME NA PRACOVISKÁCH
https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_264.pdf

ŠKOLY
➡ Školy ostávajú otvorené.

OBCHODY
➡ Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou určených esenciálnych, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status).
➡ V režime OTP fungujú hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.
➡ stanovuje sa limit 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)

ODKAZ NA VYHLÁŠKU O PREVÁDZKACH
https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_263.pdf

PRÍRODA
➡ Povolený je pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

RÚŠKA A RESPIRÁTORY
➡ Od štvrtka 25. novembra sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov ZŠ, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4. ročníkov osemročných gymnázií
➡ V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.
➡ V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
➡ Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.
➡ Naďalej platia výnimky z povinnosti mať prekryté ústa a nos.

ODKAZ NA VYHLÁŠKU O RÚŠKACH
https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_262.pdf

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA DETAILNE

➡cesta do zamestnania okrem zamestnancov škôl a školských zariadení,ak vzhľadom na povahu práce ju nemôžu vykonávať z domu. Osoba sa musí preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
➡ obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, prevádzky od miesta bydliska, ktoré sú považované za esenciálne. Zoznam nižšie.
➡ návšteva zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
➡ lekáreň
➡ starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňuodkázaný
➡ venčenie psa alebo mačky do 500 m od bydliska
➡ veterinár, starostlivosť o hospodárske zvieratá
➡ cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate
➡pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie
➡ dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
➡ do 26. novembra výnimka na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto začala pred začiatkom zákazu vychádzania
➡ cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti
➡ individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti
➡ pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA V ČASE OD 5:00 do 20:00

Okrem vyššie spomenutých výnimiek platia v čase od 5:00 do 20:00 aj tieto výnimky:
➡ cesta do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadeni. Potrebné je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
➡ povolené hromadné podujatie, zoznam nižšie
➡ preventívna prehliadka vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
➡ cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19
➡ pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
➡ cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
➡ cesta dieťaťa do MŠ, žiaka do ZŠ, SŠ, špeciálnej školy a školského zariadenia
➡ cesta študenta do VŠ, špecializovaného výučbového a účelového zariadenia VŠ
➡ sprevádzanie dieťaťa, žiaka alebo študenta do školy
➡ cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
➡ cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
➡ zabezpečovanie presúvania sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby
➡ zdravotná vychádzka do 1 km od bydliska osoby nad 65 rokov, ZŤP osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, a ďalších osôb s určenými zdravotnými indikáciami.
Vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti.
➡ cesta na orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
➡ cesta na pojednávanie
➡ pracovný pohovor, výberové, prijímacie konanie alebo uzavretia pracovnej zmluvy
➡ cesta osoby s dieťaťom do 1 km od bydliska
➡ individuálna návšteva kostola

VÝNIMKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA NA CESTU DO PREDAJNÍ A PREVÁDZOK

➡ kúpele na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára
➡ prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
➡ potraviny, drogéria, obuv
➡ lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky
➡ predajne novín a tlačovín
➡ predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
➡ výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku
➡ predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby
➡ prevádzky telekomunikačných operátorov
➡ prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
➡ práčovne a čistiarne odevov
➡ čerpacie stanice pohonných hmôt
➡ pohrebné služby ,
➡ služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
➡ oprava a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení
➡ taxislužby
➡ advokáti, notári, súdni exekútori správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
➡ kľúčové služby
➡ zberné dvory
➡ obchodné miesta sieťových odvetví
➡ služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania
➡ domáce a záhradkárske potreby
➡ prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
➡ nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m
➡ zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach
➡ obchodné domy (otvorené výlučne esenciálne prevádzky)
➡ prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce a za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou je, že prevádzkovateľ umožní vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime OTP.
➡ prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon povolených hromadných podujatí

VÝNIMKY NA HROMADNÉ PODUJATIA

➡ hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; max. kapacita 10 osôb
➡ bohoslužby (individuálna pastoračná činnosť)
➡ cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obradu krstu (max. 6 osôb, do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
➡ pohrebné obrady (nie je kapacita stanovená)
➡ zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov
➡ zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona
➡ voľby
➡ výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh profesionálnych súťaží vo vybraných športoch, zápasy sú bez divákov
➡ hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom ministerstva školstva

ODKAZ NA VYHLÁŠKU O HROMADNÝCH PODUJATIACH
https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_261.pdf

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Novinky

Muž čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti

KR PZ Žilina |MM|  Kriminalisti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline spoločne s policajtmi z pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v...

Nezhody v troch rodinách vyvrcholili vyhrážkami smrťou

KR PZ Prešov |MM| Vzťahové problémy v troch rodinách v Prešovskom kraji vyvrcholili v uplynulých dňoch nebezpečnými vyhrážkami smrťou a zabitím. Ich aktéri skončili...

Smutná a zbytočná tragédia. Ranná nepozornosť stála vodičku život

KR PZ Trnava |MM|   Na križovatke ciest II. a III. triedy, neďaleko obce Baka v okrese Dunajská Streda, sa dnes nadránom zrazili dve osobné...

Začali sa prípravné trhové konzultácie k obstarávaniu telových kamier na monitorovanie policajných zásahov

MV SR |MM|  Ministerstvo vnútra začalo 3. decembra 2021 zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky Telové kamery na odev...

Ďalšie články