ISSN 1338-0389

Cestovný semafor: Režim na hraniciach platný od pondelka 14. júna 2021

Odporúčame

Dnes je tomu 30 rokov, čo územie Československa 20. júna 1991 opustili poslední ruskí okupanti.

Juraj Mesik Dnes je tomu 30 rokov, čo územie Československa 20. júna 1991 opustili poslední ruskí okupanti. Po 23 rokov...

Mojim cieľom je zvýšiť energetické využitie odpadu zo Slovenska. Vyčistíme si Slovensko!

Jan Budaj už som ako minister podpisoval kde čo, ale tento podpis má mimoriadny rámec : vykonali sme ho za...

MEDVEDÍ STATUS S TÉZAMI, SPOMIENKOU A PS

Marcel Uhrin MEDVEDÍ STATUS S TÉZAMI, SPOMIENKOU A PS Valí sa to odvšadiaľ, titulky denníkov, serióznych aj bulvárnych, k medveďovi sa...

ÚVZ SR |MM|  Účinnosť vyhlášky: od 14. júna 2021, týka sa osôb, ktoré vstupujú na územie SR po 6:00 – pre ľudí, ktorí prídu pred týmto termínom platí doterajšia vyhláška.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje režim na hraniciach v súlade s podmienkami aktualizovaného systému pre epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie COVID-19 (cestovný semafor), ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky na rokovaní 9.6.2021. Okrem iného pribudli výnimky z domácej karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je potrebné sa testovať iba na území Slovenska, osoba môže prísť už s negatívnym testom (podrobnosti nižšie).

Kľúčovou zmenou vo vyhláške k hraniciam (ako aj v aktualizovanej vyhláške k organizácii hromadných podujatí a režimu prevádzok) je nová definícia zaočkovanej osoby.

SYSTÉM CESTOVNÉHO SEMAFORU

Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme.

🟢 Zelené krajiny: krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou
🔴 Červené krajiny: krajiny s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu
⚫️ Čierne krajiny: krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami.
Zoznam krajín podľa cestovného semaforu bude odborníkmi prehodnocovaný minimálne každé dva týždne, v prípade potreby aj skôr.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD ZO ZELENÝCH KRAJÍN

🟢 Platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.
🟢 Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
🟢 Pre osoby, ktoré nespadajú do výnimiek (sú vymenované nižšie), sa nariaďuje povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
▫️ Obdržaním negatívneho výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý možno vykonať okamžite po návrate.
🟢 Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.
🟢 Povinnosť karantény pre osobu, ktorá prišla zo zahraničia, neplatí, ak:
▫️ sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
▫️ prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky.
▫️ má menej ako 18 rokov
▫️ prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
🟢 Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:
▫️ osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
🟢 Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):
▫️ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
▫️ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
▫️ V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
▫️ V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČERVENÝCH KRAJÍN

🔴 Platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín.
🔴 Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid
🔴 Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa
▫️ Obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.
🔴 Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
🔴 Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
▫️ boli zaočkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
– v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
– v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
⚠ Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
🔴 Osoby, ktoré prišli z “červenej krajiny” a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak.
🔴 Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

PRAVIDLÁ PRE PRÍCHOD Z ČIERNYCH KRAJÍN

⚫️ Platia pre ľudí, ktorí navštívili čierne krajiny.
⚫️ Povinná je registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica; v prípade vstupu na územie SR letecky aj na https://www.mindop.sk/covid/
⚫️ Nariaďuje sa povinná karanténa, ktorá sa skončí:
▫️ Pri bezpríznakovom priebehu po 14 dňoch
▫️ Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
⚫️ Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny(!)
⚫️ Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. To neplatí pre tých, ktorí:
▫️ prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
▫️ boli zaočkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
– v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
– v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
– v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.
⚠ Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.
⚫️ Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak.
⚫️ Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

Poznámka k lehotám: “Po zavŕšení” znamená, že najskôr musí uplynúť celá lehota. Ak teda uvádzame “po zavŕšení 21 dní”, za zaočkovaného sa osoba považuje najskôr na 22. deň.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/cestovny-semafor_14-6-2021

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Novinky

Mojim cieľom je zvýšiť energetické využitie odpadu zo Slovenska. Vyčistíme si Slovensko!

Jan Budaj už som ako minister podpisoval kde čo, ale tento podpis má mimoriadny rámec : vykonali sme ho za prítomnosti premiéra Hegera, na brehu...

MEDVEDÍ STATUS S TÉZAMI, SPOMIENKOU A PS

Marcel Uhrin MEDVEDÍ STATUS S TÉZAMI, SPOMIENKOU A PS Valí sa to odvšadiaľ, titulky denníkov, serióznych aj bulvárnych, k medveďovi sa už vyjadril azda každý „s...

Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave vyhasol život motocyklistu

KR PZ Košice |MM|  Včera popoludní došlo na Zemplínskej Šírave k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej utrpel motocyklista zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol....

Cyklista zomrel po strete s autom. Vodič z miesta nehody ušiel

KR PZ Nitra |MM| Záchranné zložky boli privolané dnes okolo tretej hodiny v noci do obce Zlatno v zlatomoraveckom okrese. Podľa prvotných informácií tu...

Ďalšie články